Patrycja Niepelt

adwokat

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vehicula mi sit amet tellus feugiat; a tempor ligula cursus. Phasellus euismod arcu id finibus aliquam!
[Więcej >>>]

Koszty w sprawie rozwodowej – krok po kroku

Patrycja Niepelt31 lipca 2018Komentarze (0)

Zanim zdecydujesz się na złożenie pozwu o rozwód, warto wiedzieć jakie mogą być koszty w sprawie rozwodowej.  Powyższe pozwoli przygotować Ci się do sprawy także pod względem finansowym i uniknąć zaskoczenia oraz tzw. sytuacji podbramkowej.

Opłata sądowa od pozwu o rozwód

Po pierwsze od pozwu o rozwód należy uiścić opłatę sądową.  Powyższej opłaty należy dokonać na rzecz sądu do którego kierujesz pozew i który jest właściwy do rozpoznania Twojej sprawy o rozwód. Dowód uiszczenia wyżej wymienionej opłaty sądowej należy dołączyć do pozwu o rozwód.

Najczęściej opłata sądowa wykonywana jest w formie przelewu. Wówczas numer konta bankowego do uiszczenia powyższej opłaty znajdziesz np. na stronie internetowej właściwego sądu do którego należy złożyć pozew. Opłatę sądową możesz także uiścić w kasie sądu, gdzie otrzymasz potwierdzenie. Po 30 czerwca 2018 r. straciły ważność znaki sądowe ( znaczki zakupione w kasie sądu na daną kwotę, które można było nakleić na pismo kierowane do sądu o ile wymaga ono opłaty).  Powyższe oznacza, że naklejenie na pozew wcześniej zakupionych znaków sądowych będzie uznane za brak opłaty od pozwu.  Co istotne sądy nie będą zwracać kwoty na jaką opiewają naklejone na pozew znaki sądowe.

Opłata sądowa w sprawie o rozwód jest stała. Zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych opłata sądowa od pozwu o rozwód wynosi 600 złotych.  Na uwagę jednak zasługuje fakt, iż nowy projekt zmian ustawy kodeks postępowania cywilnego i niektórych innych ustaw zakłada podwyżkę opłaty sądowej od pozwu o rozwód z kwoty 600 złotych na 2.000 złotych. Czy rzeczywiście taka podwyższa nastąpi i dokładnie kiedy czas pokaże.

Koszty sądowe, gdy małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci

Gdy ze związku małżeńskiego masz niepełnoletnie dziecko to sąd zleci przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez kuratora sądowego w miejscu zamieszkania dziecka. Wówczas sąd prowadzący postępowanie w sprawie o rozwód wezwie powoda (tj. stronę postępowania, która  złożyła pozew o rozwód czyli Ciebie czytelniku jeśli się zdecydujesz na rozwód bądź Twojego współmałżonka jeśli to on pierwszy złoży pozew o rozwód) do uiszczenia zaliczki na poczet wynagrodzenia wspomnianego kuratora sądowego. Obecnie takie wynagrodzenie kuratora sądowego wynosi ok. 75 złotych.

Ponadto w razie braku porozumienia co do kwestii związanych z Waszym niepełnoletnim dzieckiem niezbędna może się okazać potrzeba zasięgnięcia opinii np. biegłego sądowego psychologa. Koszt takiej opinii jest różny w zależności od okoliczności danej sprawy czy też specjalności biegłego. Koszty wydania takich opinii zaczynają się od około 300 złotych w górę.

Zwolnienie z kosztów sądowych

Istnieje możliwość uzyskania przez Ciebie Czytelniku zwolnienia z opłaty sądowej czy też zwolnienia z  kosztów sądowych w całości. Powyższy wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych wraz z jego uzasadnieniem możesz złożyć, gdy nie jesteś w stanie bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie bądź swojej rodziny ponieść w/w kosztów sądowych.

Do wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych należy załączyć oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku i dochodach, które składa się na formularzu. Wyżej wymieniony formularz jest dostępnym w każdym sądzie. Ponadto formularz ten znajdziesz na stronie internetowej sądu czy też na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Wspomniane wyżej oświadczenie o majątku i dochodach musi być prawdziwe, gdyż w przeciwnym razie grozi Ci grzywna.

Warto także załączyć dokumenty potwierdzające Twoje dochody czy też dokumenty potwierdzające Twoje wydatki (np. faktury za prąd, czynsz, telefon, ubezpieczenie itp).

Wynagrodzenie pełnomocnika

Wynagrodzenie pełnomocnika dowolnie wybranego do pomocy w sprawie o rozwód ustalane jest indywidualnie i może się różnić pomiędzy różnymi kancelariami.  Na powyższe różnice mogą mieć wpływ takie czynniki jak np. odległość kancelarii  wybranego przez Ciebie pełnomocnika do sądu właściwego do rozpoznania sprawy.

Stawki adwokatów różnią się także w różnych miastach np. różnice w wynagrodzeniu adwokatów są już zauważalne pomiędzy Katowicami (nawet jeśli sprawa rozwodowa jest prowadzona w Katowicach przez pełnomocnika mającego siedzibę kancelarii w/w mieście) czy Rybnikiem. Wynagrodzenie adwokata za prowadzenie sprawy o rozwód zaczynają się od 2.000 zł w górę.

Koszty a adwokat z urzędu

Drogi Czytelniku w pewnych sytuacjach w sprawie o rozwód możesz liczyć na pomoc przyznanego Ci pełnomocnika z urzędu.  Sąd przyzna Ci pełnomocnika z urzędu jeśli uzna, że udział pełnomocnika w sprawie jest niezbędny, a także jeśli nie jesteś w stanie bez uszczerbku dla koniecznego utrzymania siebie i Twojej rodziny ponieść kosztów wynagrodzenia adwokata dowolnie przez Ciebie wybranego.

Pamiętaj, że wniosek o przyznanie pełnomocnika z urzędu czy też wniosek  o zwolnienie z kosztów sądowych składasz do sądu do którego kierujesz pozew o rozwód.

Zwrot kosztów

Jeśli sprawa o rozwód zakończy się zgodnie z tym czego żądałaś/łeś w sprawie to wówczas możesz liczyć na zwrot kosztów sądowych, a nawet poniesionych przez Ciebie kosztów zastępstwa adwokackiego w tej sprawie od drugiej strony. Jeśli z kolei przegrasz sprawę to musisz liczyć się ze zwrotem przez Ciebie kosztów przeciwnikowi.

Aby uzyskać zwrot kosztów od drugiej strony musisz złożyć taki wniosek w sądzie przed którym sprawa się toczy. Jeśli natomiast np. sąd orzeknie rozwód z winy obu stron to może także zasądzić na Twoją rzecz od przeciwnika zwrot tylko części poniesionych przez Ciebie kosztów w sprawie rozwodowej. W pewnych sytuacjach sąd może także wzajemnie znieść koszty pomiędzy stronami postępowania w sprawie o rozwód tzn. że każda ze stron pokrywa swoje  koszty w sprawie rozwodowej we własnym zakresie.

Adwokat Patrycja Niepelt

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Prawa Rodzinnego Niepelt-Kazubski Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Prawa Rodzinnego Niepelt-Kazubski z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kancelaria@niepelt-kazubski.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: